Polecamy

Świadectwa energetyczne Kraków

Tłumcz przysięgły Kraków

Świadectwo energetyczne

Certyfikat energetyczny

wzor_maly.png

Partnerzy

Air Project Group

airproject_mini.jpg

certyfikat energetyczny

eLabs

certyfikaty energetyczne kraków

Prawo Polska
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 17 grudnia 2008 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z dnia 24 grudnia 2008 r.)

Więcej…
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 6 listopada 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego2)

Więcej…
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury1)
z dnia 21 stycznia 2008 r.
w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową2)
(Dz. U. Nr 17, poz. 104
)

Więcej…
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie weryfikacji audytu energetycznego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury1)
z dnia 14 lutego 2008 r.
w sprawie weryfikacji audytu energetycznego
(Dz. U. Nr 33, poz. 196)
Więcej…
 
Ustawa z dnia 19 września 2007 roku o zmianie ustawy - Prawo budowlane
USTAWA z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane1)

(Dz. U. z dnia 18 października 2007 r.)

Więcej…
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury na temat przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 21 stycznia 2008 r.


w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową2)

Więcej…