Polecamy

Świadectwa energetyczne Kraków

Tłumcz przysięgły Kraków

Świadectwo energetyczne

Certyfikat energetyczny

wzor_maly.png

Partnerzy

Air Project Group

airproject_mini.jpg

certyfikat energetyczny

eLabs

certyfikaty energetyczne kraków

II Ogólnopolski Kongres Zarządców i Administratorów nieruchomości PDF

Świadectwo energetyczne24 listopada w Warszawie odbył się II Ogólnopolski Kongres Zarządców i Administratorów nieruchomości. Nowe wymagania energooszczędności – remonty i modernizacje – dokumentacja i kontrole, zorganizowany przez Wydawnictwo FORUM. Kongres został objęty honorowym patronatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Gościem honorowym Kongresu był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Piotr Styczeń.

Pan Piotr Styczeń podczas swojego wystąpienia powiedział: „Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków są obowiązkowymi dokumentami przy dokonywaniu transakcji wynajmu lub sprzedaży lokalu mieszkalnego. Fakt, że umowa zawarta bez ich przedłożenia nie jest umową nieważną nie zmienia postaci rzeczy, że na pośrednikach w obrocie nieruchomościami i zarządcach nieruchomości spoczywa szczególna odpowiedzialność w zakresie promowania zapisu ustawowego i jego przełożenia na praktykę rynkową”.

Podczas Kongresu poruszono również tematy związane z przekształceniem dyrektywy EPBD, nowelizacją Prawa Budowlanego oraz związanymi z tym problemami administratorów (Marcin Piotrowski – Wiceprezes KBiN, Waldemar Mazan – Prezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości). Poruszono również kwestie dokumentacji technicznej budynku oraz kontroli Nadzoru Budowlanego (Wiesław Bocheńczyk – Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego), zadań zarządców nieruchomości w związku z nową ustawą o efektywności energetycznej (Arkadiusz Węglarz – Krajowa Agencja Poszanowania Energii), racjonalnej gospodarki cieplnej oraz dokumentacji projektowej dla starych zasobów mieszkaniowych (Przedstawiciele Polskiej  Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości) oraz zmian w przepisach techniczno-budowlanych, dotyczących instalacji ogrzewczych, ciepłej wody i wentylacji, związanych z podnoszeniem poziomu energooszczędności budynków (Marek Płuciennik – Instytut Techniki Budowlanej Warszawa).