Polecamy

Świadectwa energetyczne Kraków

Tłumcz przysięgły Kraków

Świadectwo energetyczne

Certyfikat energetyczny

wzor_maly.png

Partnerzy

Air Project Group

airproject_mini.jpg

certyfikat energetyczny

eLabs

certyfikaty energetyczne kraków

Prawo administracyjne: Świadectwa energetyczne PDF

Źródło: LEX-PRESS Data: 15-04-2005 Autor: Marcin Grzesiak

Dyrektywa 2002/91/WE dotycząca oszczędzania energii zmusza polskiego ustawodawcę do uchwalenia do końca bieżącego roku ustawy o systemie oceny energetycznej budynków.

W związku z tym, w Ministerstwie Infrastruktury trwają obecnie prace nad projektem ustawy o systemie oceny energetycznej budynków. Obok dostosowania polskiego prawa do wymogów Unii, jest jeszcze jeden powód wprowadzenie powołanej ustawy – w ten sposób rząd chce wymusić na właścicielach budynków i mieszkań, aby włożyli oni więcej środków w ich unowocześnianie. Projekt ustawy zakłada, że na właścicieli nowych budynków, przeznaczonych do sprzedaży, wynajmu lub zmodernizowanych oraz na właścicieli mieszkań, które miałyby być sprzedane lub oddane w najem, nałożony zostanie obowiązek uzyskania świadectwa energetycznego.

Świadectwo będzie m.in. informowało o ociepleniu budynku, szczelności okien według dziesięciu klas energooszczędności: od A do G (im wyższa klasa, tym lepszy standard budynku lub mieszkania). Klasa świadectwa będzie miała też wpływ na cenę takiego budynku lub mieszkania oraz wysokość opłat za ich wynajem. O świadectwo muszą zatroszczyć się sami właściciele. Nie będą mogli go jednak uzyskać u każdego elektryka. Prawo do nadawania świadectw ma przysługiwać tylko osobom z uprawnieniami nadanymi przez Ministerstwo Infrastruktury. Istotne jest, że koszt wydania świadectwa będzie wynosił kilkaset złotych. Swoją ważność świadectwo zachowa przez 10 lat, przy czym okres ważności zostanie przedłużony, jeżeli standardy energooszczędności budynku lub mieszkania nie pogorszą się. Przez pierwsze kilka lat uzyskanie świadectwa będzie dobrowolne ale począwszy od roku 2009 będzie to obowiązkowe dla wszystkich właścicieli nowo budowanych budynków. Właściciele starych budynków będą musieli uzyskać certyfikat tylko w trzech przypadkach: kiedy będą chcieli sprzedać dom lub mieszkanie, wynająć lub przeprowadzi modernizację, której koszt przekroczy 25% wartości nieruchomości. Ministerstwo Infrastruktury nie przewiduje wprowadzenia w projektowanej ustawie sankcji dla właścicieli budynków lub mieszkań za brak świadectwa energetycznego. Uważa się, że wystarczającą sankcją będzie niemożność sporządzenia przed notariuszem umowy sprzedaży nieruchomości, która nie posiada świadectwa energetycznego pomimo takiego wymogu.