Polecamy

Świadectwa energetyczne Kraków

Tłumcz przysięgły Kraków

Świadectwo energetyczne

Certyfikat energetyczny

wzor_maly.png

Partnerzy

Air Project Group

airproject_mini.jpg

certyfikat energetyczny

eLabs

certyfikaty energetyczne kraków

Deweloperzy już robią audyty budynkom PDF

Źródło: Rzeczpospolita Data: 2-12-2007 Autor: Aneta Gawrońska

Jeżeli deweloper poda klientowi nieprawdziwą informację dotyczącą wentylacji w budynku, to tym samym obniży wartość lokalu. Są już pierwsze procesy sądowe o zmniejszenie ceny mieszkań z tego powodu.

Sprawa jest tym ważniejsza, że lada moment każdy obiekt będzie musiał mieć certyfikat energetyczny, pokazujący, ile energii budynek zużywa.

Wysoka klasa energetyczna budynku nie jest zaś możliwa bez dobrze działającej wentylacji. Do wykonywania audytu energetycznego właściciele obiektów będą zaś prawnie zobowiązani od 1 stycznia 2009 roku. Czy deweloperzy są na to przygotowani?

– Kiedy rynek się nasyci, dobra wentylacja może być argumentem na rzecz kupienia danego lokalu – podkreślał Tomasz Trusewicz, dyrektor Stowarzyszenia Polska Wentylacja, podczas listopadowego seminarium na temat systemów wentylacji (seminarium odbyło się na Politechnice Warszawskiej). – W zmienionej ustawie – prawo budowlane znalazł się zapis, że podanie nieprawdziwej informacji dotyczącej wentylacji może oznaczać, że właściciel mieszkania, oszukując klienta, w ten sposób zawyżył wartość lokalu. I kupujący nieruchomość będzie mógł ubiegać się o zwrot części pieniędzy.

Nawietrzniki i grawitacja

Deweloperzy, którzy budują mieszkania w Warszawie i pod miastem, zapewniają, że sprawa certyfikacji i wentylacji budynków jest dla nich ważna. GetHouse już przygotowuje się do sporządzenia operatu energetycznego dla inwestycji Vital Park w podwarszawskich Ząbkach.– Generalnie we wszystkich budynkach w Ząbkach jest zastosowana wentylacja grawitacyjna, jedynie mieszkania w budynku E są wspomagane wentylacją mechaniczną. Oprócz tego w całej stolarce okiennej montowane są nawietrzniki, które wspomagają działanie wentylacji grawitacyjnej – mówi Jarosław Bagiński, kierownik projektu w getHouse. Dodaje, że firma nigdy nie spotkała się z zarzutem ze strony klientów, że w mieszkaniu nie działa wentylacja.

– Działająca prawidłowo wentylacja jest wymogiem przewidzianym w warunkach technicznych oraz prawie budowlanym i nie może być atutem, lecz obowiązkiem wobec kupującego – podkreśla Jarosław Bagiński.Dom Development na razie nie określa klasy energetycznej budynków.

– Zasady klasyfikowania nie są jeszcze określone – mówi Tomasz Soczawa z pionu inwestycji, działu przetargów, umów i standaryzacji w Dom Development. – W trakcie całego procesu inwestycyjnego firma kładzie jednak duży nacisk na projektowanie i realizację obiektów w sposób gwarantujący przestrzeganie – z dużym zapasem – istniejących wymogów technicznych w zakresie ograniczania strat cieplnych. Tam, gdzie takie wymogi nie są określone, stawiamy na stosowanie rozwiązań przyczyniających się do oszczędności energii – zapewnia Tomasz Soczawa.

W realizowanych przez tego inwestora obiektach stosowane są dwa rodzaje wentylacji wywiewnej: grawitacyjna i mechaniczna, z uwzględnieniem wysokiej klasy nawiewników w oknach, zapewniających dopływ wymaganej masy świeżego powietrza do mieszkań.

– W przypadku wentylacji grawitacyjnej dla poprawnego jej funkcjonowania konieczne jest wystąpienie określonych warunków zewnętrznych (np. odpowiedniej różnicy temperatur pomiędzy pomieszczeniem a otoczeniem), na co ani firmy deweloperskie, ani wykonawcze nie mają przecież wpływu. Zgłaszane wcześniej przez naszych klientów zastrzeżenia dotyczące działania wentylacji okazały się możliwe do wyeliminowania poprzez montaż stosownych urządzeń – mówią przedstawiciele inwestora.

Inwestor na kursie

Przygotowania do certyfikacji budynków rozpoczął już J.W. Construction. – Opracowujemy wewnętrzne procedury. W naszych strukturach pracują osoby o odpowiednim wykształceniu, koniecznym do określania klas energetycznych. Mamy jednak zamiar wysłać te osoby na szkolenia oferowane przez ustawodawcę – zapowiada Jerzy Zdrzałka, prezes zarządu J.W. Construction Holding SA. – W naszych obiektach wykonywane są głównie wentylacje grawitacyjne. Wynika to z faktu, że większość naszych inwestycji to obiekty cztero- i pięciokondygnacyjne. W budynkach wyższych stosowane są wentylacje mechaniczne. W związku z bardzo dużą liczbą oddawanych mieszkań, zdarzają się problemy z działaniem wentylacji, zwłaszcza grawitacyjnej. Często jednak nieprawidłowości te wynikają z niewłaściwego użytkowania lokali przez mieszkańców – wyjaśnia Jerzy Zdrzałka. Prezes podkreśla, że dobra wentylacja w budynku niewątpliwie będzie atutem mieszkania. – Staramy się śledzić najnowsze trendy oraz stosować nowoczesne rozwiązania. Bierzemy również czynny udział w wydarzeniach branżowych, m.in. w organizowanym co roku Forum Wentylacji, jednym z najważniejszych wydarzeń na tym rynku – mówi.

Budimex Nieruchomości z kolei nie ma jednego wybranego systemu wentylacji. – W zależności od konkretnego obiektu i jego specyfiki stosowana jest wentylacja mechaniczna, grawitacyjna lub hybrydowa – mówią przedstawiciele dewelopera. – Zgłaszając usterki, klienci nie żądają zwrotu części pieniędzy, tylko proszą o ich usunięcie. Firma dokłada w takich sytuacjach wszelkich starań, żeby ewentualne błędy projektowe lub wykonawcze zostały usunięte. Ewentualne, ponieważ najczęściej się okazuje, że problem nie leży w projekcie ani w wykonawstwie, lecz w niewłaściwym użytkowaniu mieszkań lub konserwowaniu urządzeń – dodają. Według pracowników Budimeksu wentylacja powinna mieć znaczenie przy wyborze mieszkania.

– Na razie jednak klienci wydają się nie mieć pełnej świadomości, jak ważna w mieszkaniu jest dobra wentylacja.

Nie wiadomo też, jak w przyszłości będzie kontrolowane przestrzeganie zapisów ustawy. Dane obliczeniowe dotyczące zużycia energii odnoszą się do teoretycznych założeń eksploatacyjnych, podczas gdy rzeczywistość może odbiegać od przyjętych założeń. W przypadku mieszkania pomiar zużycia energii nie jest tak prosty jak np. w przypadku sprzętu AGD – ocenia deweloper.

Szczelne okna i dach

Robert Szczodrak, kierownik projektu w Robyg Development, podkreśla z kolei, że w jego firmie już na etapie projektów wstępnych (koncepcja i projekt budowlany) określana jest charakterystyka energetyczna budynków, zawierająca wskaźniki służące do obliczania zapotrzebowania na ciepło. – Uwzględniamy charakterystykę materiałową ścian, stropów, okien etc., zyski i straty ciepła – mówi Robert Szczodrak. – Stosujemy zaś wentylację mechaniczną w mieszkaniach i garażach podziemnych – dodaje.

Deweloper zapewnia, że jak dotąd żaden z klientów nie skarżył się na działanie wentylacji.

– Zgadzamy się z poglądem, że sprawna wentylacja to duży atut. Wentylacja mechaniczna zapewnia wysoki komfort i staje się standardowym rozwiązaniem – mówi Robert Szczodrak.

Bogdan Goławski, Sustainable Development Manager w Orco Property Group, dodaje, że w obiektach budowanych przez jego firmę stosowane są różnego rodzaju nowości techniczne, by obiekty były energooszczędne.Inwestor stawia m.in. dobrze zaizolowane ściany zewnętrzne i dachy oraz okna o wysokich parametrach termicznych.

– Nie ma wprawdzie wytycznych dotyczących zasad certyfikowania energetycznego obiektów, ale dla planowanych inwestycji opracowywane są obliczenia, określające ilość energii, która będzie potrzebna dla obiektów – mówi Bogdan Goławski. – Informacji o klasie energetycznej budynków na razie nie wydajemy, ale możemy powiedzieć, że dzięki ocenie kosztów inwestycyjnych i wyliczeń zużycia energii budujemy bardziej energooszczędne obiekty – zapewnia.