Polecamy

Świadectwa energetyczne Kraków

Tłumcz przysięgły Kraków

Świadectwo energetyczne

Certyfikat energetyczny

wzor_maly.png

Partnerzy

Air Project Group

airproject_mini.jpg

certyfikat energetyczny

eLabs

certyfikaty energetyczne kraków

Jak zdobyć świadectwo energetyczne PDF

Źródło: Rzeczpospolita Data: 30-12-2007 Autor: Beata Kalinowska

53621_calculator_v3.jpgOd 1 stycznia 2009 roku zaczną obowiązywać świadectwa energetyczne dla budynków i mieszkań, które będą sprzedawane lub wynajmowane. Jest to efekt wdrożenia unijnej dyrektywy.

Od początku 2009 roku mieszkania i domy, a także magazyny oraz powierzchnie biurowe, które będą sprzedawane lub wynajmowane, muszą posiadać świadectwo energetyczne (nowe przepisy zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 191, poz. 1373).

Skąd się wzięły

Certyfikaty energetyczne budynku są wprowadzane w Polsce zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Z jej wdrożeniem wiązały się pewne perypetie – Komisja Europejska groziła nam wielomilionową karą za brak postępów we wdrażaniu dyrektywy. W końcu poprzedniemu parlamentowi udało się w ostatniej chwili znowelizować prawo budowlane i kodeks cywilny. Odbyło się to niestety bez konsultacji branżowych, przeciwko czemu protestowała część posłów.

Zadaniem dyrektywy jest uświadomienie użytkownikom budynków, że mają oni możliwość nie tylko poprawienia swoich warunków mieszkaniowych, ale też znacznego ograniczenia kosztów związanych z eksploatacją. Ocena energetyczna każdego pojedynczego budynku (mieszkania) ma wpłynąć na globalne obniżenie zużycia energii, a co za tym idzie – ograniczyć poziom emisji gazów cieplarnianych.

Głównym elementem systemu oceny energetycznej jest świadectwo energetyczne budynku, czyli wydany przez upoważnionego eksperta dokument charakteryzujący jego jakość z punktu widzenia zapotrzebowania na energię.

To nie audyt

Certyfikat to nie to samo co audyt energetyczny. Czym się różnią? Audyt energetyczny to rodzaj biznesplanu. To bardzo szczegółowy schemat kolejnych działań – wraz z kosztorysami – jakie należy podjąć, aby zmniejszyć energochłonność budynku. Certyfikacja natomiast określa klasę energetyczną budynku. Tylko na podstawie audytu (nie certyfikatu) można wnioskować do Funduszu Termoregulacyjnego‚ zarządzanego przez BGK‚ o dofinansowanie termomodernizacji. Można liczyć na wsparcie nawet do 25 proc. wartości inwestycji.

Wiadomo już, że certyfikaty energetyczne będą mogli wydawać inżynierowie budownictwa z uprawnieniami projektowymi i każdy z wyższym wykształceniem, kto odbędzie specjalne szkolenie i zda egzamin. Za szkolenie zainteresowany będzie musiał sam zapłacić.

Ustawodawca przewidział również trzecią drogę: ukończenie minimum rocznych studiów podyplomowych na jednym z kierunków: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub też pokrewne w zakresie audytu energetycznego.

Według szacunków Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości rocznie trzeba będzie wydawać około miliona certyfikatów, bo na tyle szacowana jest liczba transakcji na rynku. Oznacza to konieczność wyszkolenia kilku tysięcy specjalistów w tej dziedzinie.