Polecamy

Świadectwa energetyczne Kraków

Tłumcz przysięgły Kraków

Świadectwo energetyczne

Certyfikat energetyczny

wzor_maly.png

Partnerzy

Air Project Group

airproject_mini.jpg

certyfikat energetyczny

eLabs

certyfikaty energetyczne kraków

Świadectwa energetyczne będą z poślizgiem PDF

Źródło: Rzeczpospolita Data: 4-01-2008 Autor: Reanta Krupa-Dąbrowska

492693_folders2.jpgOd 1 stycznia 2009 r. mieszkania oraz budynki muszą mieć świadectwo energetyczne. Brak jednak przepisów określających sposób ich wydawania

Za rok świadectwa energetyczne muszą mieć nowe budynki: mieszkalne, zamieszkania zbiorowego (m.in. pensjonaty, hotele, akademiki, internaty), użyteczności publicznej, magazyny. Ale nie tylko. Będą mieli obowiązek o nie zadbać także właściciele mieszkań (domów jednorodzinnych), którzy chcą je sprzedać lub wynająć.

Z uzyskaniem takiego świadectwa mogą być jednak problemy. Winien temu jest ustawodawca, który w wielkim pośpiechu uchwalił przepisy dotyczące świadectw. Przy okazji popełnił kilka błędów.

Co mówią przepisy

Obowiązek posiadania świadectwa przewiduje nowelizacja prawa budowlanego (DzU nr 191, poz. 1373).

Większość jej przepisów zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Wcześniej jednak, bo już 19 stycznia tego roku, wejdą w życie przepisy nowelizacji niezbędne do przeszkolenia osób, które będą te świadectwa wydawać.

Razem z nimi powinno zacząć obowiązywać rozporządzenie ministra infrastruktury określające sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia oraz egzaminu, a także warunki i wysokość odpłatności za szkolenie i postępowanie egzaminacyjne.

– Bardzo intensywnie nad nimi pracujemy. W tej chwili projekt trafił do konsultacji – wyjaśnił Olgierd Dziekoński, wiceminister infrastruktury. – Nie zdążymy jednak – dodaje – na 19 stycznia.

Problem z rozporządzeniem

Wejście w życie tego rozporządzenia to za mało.

Niezbędne będzie jeszcze jedno.

Nie można bowiem szkolić osób upoważnionych do wydawania świadectw, jeżeli nie są znane zasady i metodyka wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku i mieszkania. Nie ma również wzoru świadectwa – wyjaśniła Małgorzata Popiołek z Narodowej Agencji Poszanowania Energii SA.

Tymczasem ustawodawca nie przewidział żadnego wcześniejszego terminu na wejście tych przepisów w życie. To oznacza, że mogą zacząć obowiązywać najwcześniej 1 stycznia 2009 r., czyli w dniu wejścia w życie pozostałej części nowelizacji prawa budowlanego. Według Dziekońskiego ministerstwo przygotuje drugie rozporządzenie jeszcze w tym kwartale. Prawdopodobnie zostanie opublikowane w marcu.

Nie może jednak wejść w życie przed 1 styczniem 2009 r., kiedy to zacznie obowiązywać delegacja ustawowa do jego wydania.

– Nie będzie można szkolić na podstawie projektu – mówi M. Popiołek. Projektanci o specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej nie muszą przechodzić szkoleń. Mogliby więc na początku przyszłego roku wydawać świadectwa, ale i tak muszą poczekać na rozporządzenie.

Tysiące świadectw

Według szacunków Narodowej Agencji Poszanowania Energii trzeba będzie wydawać około 200 tys. świadectw rocznie. Oznacza to konieczność wyszkolenia kilku tysięcy specjalistów. Na to potrzeba czasu.

Szacuje się, że wydanie świadectwa dla lokalu będzie kosztować 500 zł, dla budynku mieszkalnego – 1500 zł, jeszcze więcej będzie kosztowało świadectwo dla budynku użyteczności publicznej.

Skąd się wzięły certyfikaty

Świadectwa energetyczne to pomysł unijny. Certyfikaty mają motywować do ograniczenia zużycia energii w istniejących budynkach oraz zachęcić do energooszczędnego budowania. Ocena energetyczna każdego budynku (mieszkania) ma wpłynąć na globalne obniżenie zużycia energii, a co za tym idzie – ograniczyć poziom emisji gazów cieplarnianych.

Obowiązek posiadania świadectw przewiduje dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Weszła w życie 4 stycznia 2006 r. Z jej wprowadzeniem w Polsce były poważne kłopoty. Komisja Europejska groziła nam wielomilionową karą za brak postępów we wcielaniu dyrektywy w życie. W końcu poprzedniemu parlamentowi udało się w ostatniej chwili znowelizować prawo budowlane.