Polecamy

Świadectwa energetyczne Kraków

Tłumcz przysięgły Kraków

Świadectwo energetyczne

Certyfikat energetyczny

wzor_maly.png

Partnerzy

Air Project Group

airproject_mini.jpg

certyfikat energetyczny

eLabs

certyfikaty energetyczne kraków

Świadectwo energetyczne mieszkania PDF

Źródło: Rzeczpospolita Data: 4-02-2008

641938_central_tower_building.jpgW jakich przypadkach mieszkanie będzie musiało mieć od przyszłego roku świadectwo energetyczne? Czy będzie można kupić lub sprzedać je bez takiego dokumentu?

Odpowiadają Anna Krakowiak, prawnik i Tomasz Tatomir, radca prawny Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, oddział Wrocław.

– Od początku 2009 r. świadectwa energetyczne będą musiały mieć budynki nowe oddawane do użytku – między innymi mieszkania i domy, akademiki i pensjonaty, magazyny i budynki użyteczności publicznej, ale także te istniejące podlegające sprzedaży lub wynajmowi.

Zgodnie z dodanym art. 63a ustawy – Prawo budowlane nabywca ma prawo żądać udostępnienia świadectwa charakterystyki energetycznej. Przepis art. 63a nie został jednakże zaopatrzony sankcją za nieprzedłożenie certyfikatu nabywcy. Zatem ostateczna decyzja należy do nabywcy – czy zamierza się mimo wszystko związać umową mimo braku świadectwa. Uchybienie obowiązkowi z art. 63a nie ma wpływu na skuteczność ewentualnej umowy przeniesienia prawa własności lokalu.

Jednakże bez względu na interpretacje przepisów i trwające spory co do konieczności ich wprowadzenia po 1 stycznia 2009 roku przy, między innymi, kupnie mieszkania, remoncie domu, wynajęciu lokalu konieczne będzie sprawdzenie i dopilnowanie jeszcze jednej formalności.

Obowiązkowi sporządzania świadectw energetycznych nie będą bowiem podlegać jedynie te budynki, które podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków, używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej, przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż dwa lata, niemieszkalne służące gospodarce rolnej, przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/mkw./rok, mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku, wolno stojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 mkw.

Świadectwo jest dokumentem sporządzanym na podstawie oceny energetycznej polegającej na określeniu charakterystyki energetycznej, dzięki której budynkowi przyporządkowuje się określoną klasę energetyczną.

Charakterystyka energetyczna to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele c.o., c.w.u., wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Świadectwo pozwoli określić, ile będzie trzeba wydać na energię, użytkując budynek.

Certyfikaty energetyczne budynków są wprowadzane w Polsce zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2002/91/EC z 4 stycznia 2006 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Certyfikacja określa klasę energetyczną budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która, między innymi, posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem budownictwa. Jednakże wciąż trwają prace nad rozporządzeniem wykonawczym zawierającym program szkoleń oraz nad metodyką opracowania świadectw.

Ustawa określa, że nowe świadectwo należy sporządzić wówczas, jeżeli upłynął termin jego ważności lub gdyby w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Ustawa stanowi, iż dla nowych budynków oddawanych do użytku świadectwo energetyczne jest dokumentem wymaganym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Sporządzenie świadectwa certyfikacji powinien zapewnić właściciel budynku. Koszt uzyskania świadectwa ponosić ma właściciel budynku lub lokalu. Świadectwo powinno być udostępnione nabywcy albo najemcy budynku lub lokalu.