Polecamy

Świadectwa energetyczne Kraków

Tłumcz przysięgły Kraków

Świadectwo energetyczne

Certyfikat energetyczny

wzor_maly.png

Partnerzy

Air Project Group

airproject_mini.jpg

certyfikat energetyczny

eLabs

certyfikaty energetyczne kraków

Świadectwo energetyczne nr 1 PDF
Źródło: Gazeta Wyborcza Stołeczna Data: 14-01-2009

Od dwóch tygodni świadectwo charakterystyki energetycznej musi uzyskać każdy budynek, którego budowa dobiegnie końca. Od tego obowiązku nie można się wymigać, gdyż świadectwo trzeba dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.- Prowadzone od 2004 r. badania zużycia energii w państwach europejskich ujawniły nieuświadamianą wcześniej prawdę, że 40 proc. traconej energii - mówiąc obrazowo - "wylatuje kominami" naszych domów - mówi Michał Staszewski, prezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, która patronowała wręczeniu pierwszego świadectwa energetycznego. Sporządził je specjalista z Narodowej Agencji Poszanowania Energii (NAPE). Za pracę wziął 800 zł. Niewykluczone jednak, że znajdą się tańsi specjaliści. Nie ma bowiem jednolitej stawki - jej wysokość ma określić rynek. Nie należy się jednak kierować wyłącznie ceną. Teoretycznie nawet kilkadziesiąt tysięcy specjalistów (m.in. inżynierów - magistrów mających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej) jest uprawnionych do wydawania świadectw. Na razie prawdopodobnie niewielu umie je wykonać prawidłowo.

Dodajmy, że w budynkach wielorodzinnych ze wspólną instalacją grzewczą spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniową może zamówić świadectwo energetyczne dla całego bloku. Koszt przypadający na poszczególne lokale jest wtedy dużo mniejszy.

Czego konkretnie można dowiedzieć się ze świadectwa energetycznego? Najważniejszy jest wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową (EK). Pokazuje on ilość energii dostarczanej do budynku. Im te wskaźniki są niższe, tym lepsza jest charakterystyka energetyczna budynku.

Ważnej informacji dostarcza też wykres suwakowy - przedstawia bowiem poziom zużycia energii w porównaniu z wymaganiami określonymi w przepisach budowlanych (warunki techniczne). Dwie dolne strzałki wskazują zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) obliczone według tych przepisów dla budynków nowych i przebudowywanych, górna strzałka pokazuje EP dla ocenianego domu. Wartość tego wskaźnika zależy m.in. od bryły budynku i powierzchni użytkowej. Jeśli górna strzałka jest na lewo od dolnych strzałek, to dobrze. Świadczy to o tym, że dom jest bardziej energooszczędny, niż wymagają tego przepisy budowlane. Ale jeśli układ strzałek jest odwrotny, to dla właściciela domu powinno to być sygnałem, że wymaga on termomodernizacji. Specjalista sporządzający świadectwo energetyczne wpisze do niego swoje sugestie dotyczące możliwości zmniejszenia zużycia energii.


Źródło: Gazeta Wyborcza Stołeczna Data: 14-01-2009

Artykuł w oryginale: http://dom.gazeta.pl/nieruchomosci/1,73497,6158765,Swiadectwo_energetyczne_nr1.html