Polecamy

Świadectwa energetyczne Kraków

Tłumcz przysięgły Kraków

Świadectwo energetyczne

Certyfikat energetyczny

wzor_maly.png

Partnerzy

Air Project Group

airproject_mini.jpg

certyfikat energetyczny

eLabs

certyfikaty energetyczne kraków

Dodatkowe terminy egzaminów dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych PDF

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury Data: 06-02-2009

ministerstwo infrastruktury

Publikujemy dodatkowe terminy egzaminów dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Egzaminy są rozłożone w miesięcznych odstępach od marca do października.1) Wnioski o przystąpienie do egzamiu można składać do dnia 23 marca 2009 r.

Część pisemna egzaminu odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2009 r. natomiast część praktyczna egzaminu odbędzie się w dniu 4 maja 2009 r.2)
Wnioski o przystąpienie do egzamiu można składać do dnia 17 kwietnia 2009 r.

Część pisemna egzaminu odbędzie się w dniu 18 maja 2009 r. natomiast część praktyczna egzaminu odbędzie się w dniu 1 czerwca 2009 r.
3) Wnioski o przystąpienie do egzamiu można składać do dnia 16 maja 2009 r.

Część pisemna egzaminu odbędzie się w dniu 15 czerwca 2009 r. natomiast część praktyczna egzaminu odbędzie się w dniu 29 czerwca 2009 r.
4) Wnioski o przystąpienie do egzamiu można składać do dnia 13 czerwca 2009 r.

Część pisemna egzaminu odbędzie się w dniu 13 lipca 2009 r. natomiast część praktyczna egzaminu odbędzie się w dniu 27 lipca 2009 r.
5) Wnioski o przystąpienie do egzamiu można składać do dnia 11 lipca 2009 r.

Część pisemna egzaminu odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2009 r. natomiast część praktyczna egzaminu odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2009 r.
6) Wnioski o przystąpienie do egzamiu można składać do dnia 10 sierpnia 2009 r.

Część pisemna egzaminu odbędzie się w dniu 9 wrzesnia 2009 r. natomiast część praktyczna egzaminu odbędzie się w dniu 21 wrzesnia 2009 r.
7) Wnioski o przystąpienie do egzamiu można składać do dnia 5 wrzesnia 2009 r.

Część pisemna egzaminu odbędzie się w dniu 5 pazdziernika 2009 r. natomiast część praktyczna egzaminu odbędzie się w dniu 19 pazdziernika 2009 r.
8) Wnioski o przystąpienie do egzamiu można składać do dnia 5 pazdziernika 2009 r.

Część pisemna egzaminu odbędzie się w dniu 4 listopada 2009 r. natomiast część praktyczna egzaminu odbędzie się w dniu 16 listopada 2009 r.
9) Wnioski o przystąpienie do egzamiu można składać do dnia 31 pazdziernika 2009 r.

Część pisemna egzaminu odbędzie się w dniu 30 listopada 2009 r. natomiast część praktyczna egzaminu odbędzie się w dniu 14 grudnia 2009 r.
Egzaminy odbędą się w Centrum Konferencyjno-Kongresowym, 00-728 Warszawa, ul. Bobrowiecka 9, Sala
Centrum Kongresowe.

Miejsce to dotyczy również pierwszego terminu egzaminu z dnia 23 marca oraz 6 kwietnia.

Wysokość opłaty za pierwszy etap postępowania egzaminacyjnego wynosi 160 złotych dodatkowo wysokość opłaty za egzamin to 640 złotych.

Opłatę za postępowanie egzaminacyjne można wpłacić na rachunek: NBP O/O w Warszawie 90 1010 1010 0056 0122 3100 0000 z dopiskiem odpowiednio za pierwszy etap postępowania egzaminacyjnego lub egzamin.