Polecamy

Świadectwa energetyczne Kraków

Tłumcz przysięgły Kraków

Świadectwo energetyczne

Certyfikat energetyczny

wzor_maly.png

Partnerzy

Air Project Group

airproject_mini.jpg

certyfikat energetyczny

eLabs

certyfikaty energetyczne kraków

Szkolenia Air Project Group

Partner naszego portalu, firma Air Project Group ma przyjemność poinformować, że rozpoczyna się rekrutacja na kolejną edycję kursu dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.


Air Project Szkolenia


Firma Air Project Group jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W ofercie kursy:

WEEKENDOWE,

TYGODNIOWE (Świadectwa Energetyczne),

TYGODNIOWE (Certyfikacja energetyczna i audyt energetyczny),

Kurs certyfikacji dla inżynierów z uprawnieniami budowlanymi

oraz Repetytorium przedegzaminacyjne.
KURS WEEKENDOWY - Terminy szkoleń:


WARSZAWA - KURS K15 - 15 maja 2010 - ostatnie miejsca! wypełnij forumularz

Zajęcia w trybie weekendowym (cztery zjazdy dwudniowe):


15-16 maja
22-23 maja
29-30maja


Miejsce kursu: Warszawa (Centrum)

Koszt kursu: 1190 zł + 290 zł opłata wpisowa


KURS TYGODNIOWY (Świadectwa Energetyczne) - Terminy szkoleń:


WARSZAWA - KURS K16 - 14 czerwca 2010 - ostatnie miejsca! wypełnij forumularz

Zajęcia w trybie tygodniowym:


od 14 do 19 czerwca (poniedziałek - sobota)


Miejsce kursu: Warszawa

Koszt kursu: 1270 zł + 290 zł opłata wpisowa

KURS TYGODNIOWY (Świadectwa Energetyczne oraz Audyt Energetyczny) - Terminy szkoleń:


WARSZAWA - KURS K16 - 14 czerwca 2010 - ostatnie miejsca! wypełnij forumularz

Zajęcia w trybie tygodniowym:


od 14 do 19 czerwca (poniedziałek - sobota)


Miejsce kursu: Warszawa
Koszt kursu: 1520 zł + 290 zł opłata wpisowa
Masz pytania dotyczące szkoleń? Skontaktuj się z nami:


Telefon

tel.+48 (22) 219 93 99
tel.+48 506 929 868


E-mail

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Adres siedziby

Air Project Świadectwa Energetyczne
02-776 Warszawa
ul. Hirszfelda 18
www.swiadectwaenergetyczne.info


Cena szkolenia zawiera:

  • udział w szkoleniu
  • egzamin wewnętrzny
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
  • materiały dydaktyczne w formie papierowej i na płycie DVD,
  • program komputerowy do wykonywania świadectw (wersja edukacyjna)
  • serwis kawowy


Aby zapisać się na kurs należy pobrać formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz prosimy odesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Potwierdzenie przyjęcia na kurs oraz szczegóły dotyczące szkolenia otrzymają Państwo pocztą elektroniczną.


Następnie należy dokonać wpłaty na konto bankowe:

Air Project Świadectwa Energetyczne
ul. Hirszfelda 18
02-776 Warszawa
BRE Bank
77 1140 2004 0000 3602 5335 3759

Prosimy o podanie w tytule przelewu symbol kursu (np. K05) oraz imienia i nazwiska uczestnika.


Szczegółowy program szkolenia:

Program szkolenia określony jest przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Zapraszamy również do zapoznania się z regulaminem kursu.


1. Podstawy prawne (wykład - 2 godz.)
a) dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,
b) ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane,
c) przepisy dotyczące metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzoru świadectw ich charakterystyki energetycznej,
d) przepisy dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego,
e) przepisy dotyczące audytu energetycznego,
f) przepisy dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2. Ocena stanu ochrony cieplnej budynku (wykład - 4 godz.)
a) określanie danych do obliczenia wskaźników energetycznych: cech geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych,
b) określenie cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych,
c) obliczanie wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych zgodnie z PN EN ISO 6946,
d) ocena szczelności przegród,
e) określenie wielkości przepływu powietrza wentylacyjnego oraz solarnych i wewnętrznych zysków ciepła,
f) interpretacja wyników badań przenikania ciepła przez przegrody budowlane metodą termowizji i badań szczelności.

3. Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę (wykład - 4 godz.)
a) ocena stanu i sprawności elementów systemu grzewczego (wytwarzania, przesyłu, regulacji, wykorzystania),
b) ocena stanu i sprawności elementów systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową,
c) ocena możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii: analiza techniczno-ekonomiczna możliwości racjonalnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii, w tym odnawialnych, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz zdecentralizowany system zaopatrzenia w energię, a także skojarzonej produkcji energii i ciepła.

4. Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej (wykład - 10 godz.)
a) wentylacja grawitacyjna,
b) wentylacja hybrydowa,
c) aeracja,
d) wentylacja mechaniczna,
e) klimatyzacja: systemy powietrzne i systemy powietrzne z czynnikiem chłodniczym,
f) przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii w instalacjach klimatyzacji i wentylacji (odzysk ciepła, wymienniki gruntowe),
g) dostosowanie powietrza do potrzeb, efektywność rozdziału powietrza, automatyczna regulacja.

5. Ocena instalacji oświetleniowej w budynku (wykład - 4 godz.)
a) systemy oświetlenia dziennego,
b) możliwości sterowania systemem oświetleniowym,
c) przedsięwzięcie zmniejszające zużycie energii na oświetlenie.

6. Metodyka obliczeń (wykład, ćwiczenia - 6 godz.)
a) obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania według Polskich Norm,
b) obliczenie zapotrzebowania ciepła na cele przygotowania ciepłej wody użytkowej,
c) obliczenie kosztów energii zużywanej na cele ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji,
d) obliczenie zapotrzebowania na energię na potrzeby oświetlenia,
e) programy komputerowe do sporządzania obliczeń.

7. Metodyka opracowania świadectw (wykład, ćwiczenia - 8 godz.)
a) świadectwo dla budynków mieszkalnych,
b) świadectwo dla lokali mieszkalnych,
c) świadectwo dla budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych,
d) programy komputerowe do sporządzania świadectw.

8. Wykonanie szkoleniowych świadectw dla budynku i lokalu mieszkalnego (ćwiczenia - 8 godz.)

9. Sprawdzian umiejętności (4 godz.)
a) część testowa,
b) część praktyczna.REPETYTORIUM PRZEDEGZAMINACYJNE


Na zajęciach przedstawione będą szczegóły egzaminu zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej. Rozwiążemy krok po kroku zadanie egzaminacyjne przy użyciu kalkulatora, dokładnie tak jak na egzaminie państwowym. Wykładowcy odpowiedzą na wszelkie pytania związane z egzaminem.


Serdecznie zapraszamy na jednodniowe repetytorium przygotowujące do egzaminu państwowego w Ministerstwie Infrastruktury.

Dotychczasowa skuteczność:

- część pisemna: 100%

- część praktyczna: 94%REPETYTORIUM R16 - 25 kwietnia 2010 wypełnij forumularz

Koszt kursu: 275 zł

Cena zawiera:

- udział w szkoleniu

- materiały dydaktyczne

- serwis kawowy


Zajęcia odbywają się w Centrum Warszawy, ul. Koszykowa 54 (przy pl. Konstytucji). Lokalizacja dogodna dla podróżujących koleją (10-minutowy spacer od Dworca Centralnego).

Aby zapisać się na kurs należy pobrać formularz zgłoszeniowy, wypełnić i odesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Potwierdzenie przyjęcia na kurs oraz szczegóły dotyczące kursu otrzymają Państwo pocztą elektroniczną.


Następnie należy dokonać wpłaty na konto:


Air Project Świadectwa Energetyczne
ul. Hirszfelda 18
02-776 Warszawa
BRE Bank
77 1140 2004 0000 3602 5335 3759


W tytule przelewu należy podać symbol kursu (np. R02) oraz imię i nazwisko uczestnika.PROGRAM REPETYTORIUM

I. Przygotowanie do części teoretycznej egzaminu (2 godz.)
Omówimy dokładnie jak wygląda egzamin i przedstawimy odpowiedzi na pytania.
Rozwiążemy wszystkie zadania z części teoretycznej egzaminu (z kalkulatorem, kładąc nacisk na liczenie pod kreską - dokładnie tak jak odbywa się to na egzaminie).

II. Przygotowanie do części praktycznej (6 godz.)
1. Omówimy i obliczymy przykład budynku wielorodzinnego (dość skomplikowanego - aby zwrócić uwagę na najczęściej popełniane błędy) za pomocą kalkulatora, zaokrąglając do 2 miejsc po przecinku (tak jak na egzaminie).
2. Omówimy i obliczymy przykład na egzamin praktyczny (lokal mieszkalny) za pomocą kalkulatora (tak jak na egzaminie), zwracając uwagę na najczęściej popełniane błędy na egzaminie.

III. Osoby chętne do dalszych przygotowań otrzymają jako pracę domową zadanie z egzaminu (budynek szeregowy). Wyniki wysłane będą mailem.

IV. Powiemy co można mieć na egzaminie, co jest potrzebne a co nie, co należy liczyć na egzaminie a czego nie należy (nadgorliwe obliczenia prowadzą do wielu błędów), opowiemy o sprawach organizacyjnych związanych z egzaminem.